Välkommen
till Motorfordonsbyrån

Fordonsbesiktning, fordonsregistrering, förarexamen och båtregistrering

Nytt från oss

Information till personer i behov av särskilt stöd vid förarexamen.

Motorfordonsbyrån har möjlighet att erbjuda personer i behov av särskilt stöd vid förarexamen olika former av stöd vid teoriprovet.

Nedanstående länk visar vilka typer av stöd vi erbjuder samt under vilka förutsättningar.

Särskilt stöd vid examination

Vid frågor rörande förarexamen kontakta Motorfordonsbyrån på telefon (018) 525 840 eller via mail: mfb@mfb.ax

Dags att besikta bilen?

Kom ihåg att kolla alla grundläggande funktioner på bilen innan besiktning. Exempelvis lampor, vindrutetorkare och signalhorn.

Till bokningen

 

 

Motorfordonsbyråns integritetspolicy

Integritetspolicy Motorfordonsbyrån