Välkommen
till Motorfordonsbyrån

Fordonsbesiktning, fordonsregistrering, förarexamen och båtregistrering

Nytt från oss

Drop-in besiktning

Vi har drop-in besiktning 31 maj kl. 17.00-20.00. Gäller årsbesiktning och eftergranskning av person- och paketbilar. Vi gör även ägarbyten och av- och påställningar i mån av möjlighet. Välkomna!

Dags att besikta bilen?

Kom ihåg att kolla alla grundläggande funktioner på bilen innan besiktning. Exempelvis lampor, vindrutetorkare och signalhorn.

Till bokningen