gg

Avställning

Med avställning avses att ett fordon som registrerats på Åland tillfälligt tas ur trafik och att uppgift om detta antecknas i fordonstrafikregistret. Om fordonet aldrig mera kommer att användas i trafik, ska en slutlig avregistrering göras.

Avställningen träder i kraft den dag registeranmälan görs. Under avställningstiden uppbärs ingen fordonsskatt (utom för avställningsdagen). Frågor om bilens försäkringsskydd och minimipremie för trafikförsäkring under avställningen kan ställas till det egna försäkringsbolaget.

Registeranmälan görs på motorfordonsbyrån med det senast beviljade registreringsbevisets anmälningsdel.

Registreringsskyltar för bilar ska inte återlämnas i samband med avställningen. Mer information om försäkring ges av försäkringsbolagen.

Uppgiften om avställning syns på det senast utskrivna registreringsbeviset för fordonet. Avställningen kan även kontrolleras på motorfordonsbyråns internet sida eller per telefon.

Förändringar som gäller avställda bilar, t.ex. byte av ägare eller innehavare, ska på normalt sätt anmälas till registret inom 7 dagar.

Registeranmälan är avgiftsbelagd.

 

Påställning

Med påställning avses ett fordon som registrerats och därefter avställts åter tas i trafik och att uppgift om detta antecknas i fordonstrafikregistret. Fordonets ägare eller innehavare kan göra en registeranmälan om påställning.

Anmälan om påställning av ett fordon görs på motorfordonsbyrån av fordonets registrerade ägare eller innehavare med det senast beviljade registreringsbevisets anmälningsdel. Ägaren eller innehavaren kan ge ett ombud fullmakt att göra anmälan. Om ägaren eller innehavaren själv undertecknar anmälningsdelen kan ombudet lämna anmälan utan fullmakt till motorfordonsbyrån, men får då inte med sig det utskrivna registreringsbevisets anmälningsdel utan endast den tekniska delen. Anmälningsdelen sänds till ägaren per post.

Om innehavaren gör en registeranmälan om påställning måste han eller hon få anmälningsdelen från ägaren. Kunden får en ny utskrift av registreringsbeviset med uppgift om påställningen. Anmälan om påställning ska göras innan fordonet tas i bruk.  Anmälan kan inte göras i förväg eller retroaktivt.

Registeranmälan är avgiftsbelagd.