Förarexamensavgifter

Innan utbildningen kan påbörjas måste man avlägga ett inledande teoriprov på Motorfordonsbyrån, samt köpa en loggbok.

Inledande teoriprov: 20 €   (Material för inledande teoriprov att läsa på)
Loggbok: 5 €

När man anmäler sig till sitt första teoriprov betalar man även för körprovet.
Därefter betalar man skilt för teori- och körprov om man behöver komma på nytt.

Körkortskategori  Avgift  Teori Körprov
AM 65 € 20 € 45 €
A 65 € 20 € 45 €
B 65 € 20 € 45 €
BE 80 € 20 € 60 €
C/C1 80 € 20 € 60 €
CE/C1E 95 € 20 € 75 €
D/D1 80 € 20 € 60 €
DE/D1E 95 € 20 € 75 €
T 45 € 20 € 25 €