Besiktningsavgifter gällande från 2016

Person-Paketbil Lastbil/Buss Personbilssläp Lastbilssläp/påhängsvagn
Årsbesiktning 35,00 45,00 30,00 45,00
Visning 15,00 22,00 15,00 22,00
Bromstest 110,00 110,00
Ändringsbesiktning 60,00 60,00 60,00 60,00
Avgastest Bensin/diesel

10,00/20,00

Diesel

30,00

Registreringsbesiktning Importbesiktning 80,00

Besiktning i annat land 60,00

Importbesiktning 155,00

Besiktning i annat land 130,00

Importbesiktning 80,00

 

Importbesiktning 155,00

Besiktning i annat land 130,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktor Motorredskap Motorcykel
Ändringsbesiktning 60,00 60,00 60,00
Registreringsbesiktning Importbesiktning

80,00

Importbesiktning

80,00

Importbesiktning

80,00

 

Registreringsavgifter

Person-/Paketbil Lastbil/buss Släp Traktorer/motorredskap Motorcykel Moped Båt
Registrering

(ny el. omreg.)

65,00 65,00 50,00 50,00 50,00 45,00  15,00
Ägarbyte 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00  12,00
Ägarbyte

med flera köpebrev

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

 

Övrigt

Vägning 10,00/axel
Taxameterplombering 40,00
Undervisningsbroms 20,00
Avställning 10,00
Påställning 10,00