Här kan du ladda ner Motorfordonsbyråns blanketter.

Blankett(er) kan skickas per post då ett personligt besök inte är möjligt, men då måste rätt avgift för ärendet bifogas i kuvertet, samt eventuella köpebrev och försäkringsintyg. Kontakta oss gärna per telefon eller e-post för att bekräfta vilka handlingar som krävs för just Ditt ärende, för att göra hanteringen så snabb och smidig som möjligt.

Post- och besöksadress:
Motorfordonsbyrån
Möckelövägen 58
AX-22120 Mariehamn

 

Anmälan

Register

Ansökan

Överlåtelse

Tillståndsansökan

Anvisning för Besvärsyrkande