Observera!

När du kommer till Motorfordonsbyrån för förarexamen måste du ha alla dokument med dig: Ansökan om körkortstillstånd, Ansökan om körkort, korrekt ifylld loggbok samt en giltig legitimation.

 

OBS! Ändringar har skett avseende regler för personer i behov av särskilt stöd vid examination, se länk Särskilt stöd vid examination

 

Har ej körkort sedan tidigare

När du tar körkort för allra första gången måste du skriva ett inledande teoriprov på Motorfordonsbyrån innan du kan ansöka om körkortstillstånd hos polisen.
HAR EJ KÖRKORT förklarar steg för steg hur du går tillväga för att ta körkort för första gången.

Här finns en pdf-fil med grundläggande trafikregler och trafikmärken att läsa på inför teoriprovet.
Material för inledande teoriprov

Här hittar du en länk med mera matnyttig information – speciellt om du ska ta AM120- eller motorcykelkort.

Ålands Landskapsregering – Infrastruktur

 

Har körkort sedan tidigare

Om du vill veta hur du ska gå tillväga för att förhöja din körkortkategori, eller ta en helt ny körkortskategori, finns information om detta i  HAR REDAN KÖRKORT.
Här finns länken till Läroplan för handledarutbildning, samt Anvisningar för avläggande av förarexamen, inledande teoriprov och handledarprov.

OBS! Ändringar har skett avseende regler för personer i behov av särskilt stöd vid examination, se länk Särskilt stöd vid examination

 

 

Övriga läroplaner

Läroplan för förarutbildning

Läroplan säkerhetsutbildning

 

Litteraturhänvisning inför förarexamen

ÅFS 2015/88 (Nya körkortslagen som träder i kraft 1 mars 2016)

ÅFS 2015/95 (Landskapsförordning om förarutbildning)

Lagen om Infrastruktur och Trafik m.m. (sektion N9 Vägtrafiklagen och N10 Vägmärken, Ålands lagsamling 2012)

Förordning om användning av fordon på väg, 4.12.1992/1257 (www.finlex.fi)

 

Landskapsregeringens hemsida

Här hittar du mycket information som kan vara till nytta.

Trafiksäkerhet Ålands Landskapsregering

Extra material för dig som tänker ta, eller har körkort i kategori AM 120, AM 121 hittar du på Landskapsregeringens hemsida för Trafiksäkerhet.

 

MOTORCYKEL

Extra material för dig som tänker ta, eller har körkort i kategori A1, A2 eller A hittar du på Landskapsregeringens hemsida för Trafiksäkerhet.

 

B96 / BE

Extra material för dig som tänker ta, eller har körkort i kategori B96 eller BE.