Import av begagnade fordon till Åland

När ett från Sverige eller Finland importerat fordon registreras på Åland skall den person som önskar registrera fordonet ha med sig följande handlingar:

Registreringsbevis:
Del 1 (teknisk del) och Del 2 (anmälnings del) av registreringsbeviset. Registreringsbevisen skall vara i original, kopior godkänns inte. Är fordonet avregistrerat räcker det med Del 1 av registreringsbeviset vid registrering på Åland.

Överlåtelsebevis:
Om anmälningsdelen inte har använts som överlåtelsebevis skall ett separat överlåtelsebevis bifogas vid registrering. Överlåtelsebeviset skall vara undertecknat av säljaren och köparen samt vara daterat.

Anmäla Bilskatt:

https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/bil/bilskatt/

Tullhandlingar:
Beslut om bilskatt och förtullningsbeslut skall bifogas.

OBS! Beslut om bilskatt behövs inte för fordon registrerade i Finland, däremot förtullningbeslut.

Trafikförsäkring:
En trafikförsäkring skall vara tecknad och ett bevismärke/försäkringsansökan bifogas vid registrering.