Från och med den 1 mars 2016 gäller den nya Körkortslagen för Åland.
På de här sidorna hittar du information om hur du ska gå tillväga då du tar körkort för olika behörigheter.

Kortfattad information om vilka ändringar den nya körkortslagen medför när du tar körkort hittar du du här.

Körkortskategorier

Här hittar du information om de olika körkortskategorierna, samt vilken behörighet kategorierna ger.

Jag ska ta körkort

Här får du reda på från vilken ålder och hur du ska gå tillväga då du tar körkort i någon av de olika körkortskategorierna

Förarexamen

Här finns information om vilken typ av förarexamen som krävs för de olika körkortskategorierna. En körkortsansökan skall alltid först göras hos polisen innan förarexamen kan påbörjas.

Avgifter

Här hittar du alla avgifter för teorimaterial och förarexamen.

Säkerhetskurser – information

Säkerhetskursen får genomföras när du har påbörjat din körutbildning och närmar dig slutet på körutbildningen. Anledningen till detta är att du måste ha god insikt hur det är att framföra ett fordon i trafiken för att kunna tillgodogöra dig säkerhetskursen på ett bra sätt.