• Ålands vattenfarkostregister

  Från den 1 juni 2017 behöver bara de största fritidsbåtarna finnas i Motorfordonsbyråns register.
  Information och blankett
 • Avgifter

  Här finns alla priser för besiktning, avgastest med mera.
  Läs mer
 • Kom ihåg reflexen!!

  I mörker syns fotgängaren dåligt! Med en bra reflex upptäcker fordonsföraren dig på ca 125 meters avstånd i mörker jämfört med mellan 20-60 meter om inte reflex finns. Skaffa nya reflexer med jämna mellanrum för bästa synbarhet!