I menyn nedan hittar du information om från vilken ålder och hur du ska gå tillväga då du tar körkort i någon av de uppräknade körkortskategorierna.

 

Körkortstillstånd

Tilläggsinformation om vad som krävs för att ansöka om Körkortstillstånd för de olika körkortskategorierna ur Grupp 1 och Grupp 2 hittar du här.

 

Kategori Grupp 1

  • AM 120 - Moped

    Ålder 15 år.
    Inledande prov får göras en månad före 15-års dagen.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 15 år och därefter påbörja den praktiska utbildningen för körkortskategorin.

    Hur du tar AM 120.

  • AM 121 - Lätt fyrhjuling

    Ålder 15 år.
    Inledande prov får göras en månad före 15-års dagen.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 15 år och därefter påbörja den praktiska utbildningen för körkortskategorin.

    Hur du tar AM 121.

  • T - Traktor

    Ålder 15 år.
    Inledande prov får göras en månad före 15-års dagen.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 15 år och därefter påbörja den praktiska utbildningen för körkortskategorin.

    Det krävs ingen övningskörning för Traktor för att avlägga prov. Dock måste teoristuder och säkerhetskurs 1 skrivas in i loggboken.

    Hur du tar T.

  • A1 - Motorcykel

    Ålder 16 år.
    Inledande prov ska göras om den sökande inte har ett körkort sedan tidigare.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 15 år och 6 månader. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.

    Hur du tar A1.

  • A2 - Motorcykel

    Ålder 18 år.
    Inledande prov ska göras om den sökande inte har ett körkort sedan tidigare.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 17 år och 6 månader. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.

    Hur du tar A2.

  • A - Motorcykel

    Ålder 20 år om sökanden har haft körkort för kategori A2 i minst två år.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 19 år och 6 månader, förutsatt att sökanden har haft kategori A2 i minst ett år och 6 månader. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.

    Ålder 24 år om sökanden INTE har haft körkort för kategori A2 i minst två år.
    Inledande prov ska göras om den sökande inte har ett körkort sedan tidigare.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 23 år och 6 månader. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.

    Hur du tar A.

  • B - Personbil

    Ålder 18 år.
    Inledande prov ska göras om den sökande inte har ett körkort sedan tidigare.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 17 år. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.

    Hur du tar B.

    • B96 - Utökad släpvagnsbehörighet

      Ålder 18 år.
      Kunskapskrav för att få övningsköra fordon i kategori B96: körkort i kategori B
      Genom att utföra ett särskilt körprov hos Motorfordonsbyrån kan man få utökad släpvagnsbehörighet som tillåter en fordonskombination av bil i kategori B och tillkopplad släpvagn med en totalvikt över 750 kg, där fordonskombinationens totalvikt är över 3500 kg men inte 4250 kg.

      Hur du tar B96.

  • BE - Släpvagn

    Ålder 18 år.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 18 år. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.
    Kunskapskrav för att få övningsköra fordon i kategori BE: körkort i kategori B.

    Hur du tar BE.

Kategori Grupp 2

  • C1

    Ålder 18 år.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 18 år. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.
    Kunskapskrav för att få övningsköra fordon i kategori C1: körkort i kategori B.

    Hur du tar C1.

  • C

    Ålder 21 år.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 20 år. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.
    Kunskapskrav för att få övningsköra fordon i kategori C: körkort i kategori B.

    Hur du tar C.

  • C1E

    Ålder 18 år.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 18 år. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.
    Kunskapskrav för att få övningsköra fordon i kategori C1E: körkort i kategori B.

    Hur du tar C1E.

  • CE

    Ålder 21 år.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 20 år. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.
    Kunskapskrav för att få övningsköra fordon i kategori CE: körkort i kategori B.

    Hur du tar CE.

  • D1

    Ålder 21 år.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 20 år. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.
    Kunskapskrav för att få övningsköra fordon i kategori D1: körkort i kategori B.

    Hur du tar D1.

  • D

    Ålder 24 år.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 23 år. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.
    Kunskapskrav för att få övningsköra fordon i kategori D: körkort i kategori B.

    Hur du tar D.

  • D1E

    Ålder 21 år.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 20 år. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.
    Kunskapskrav för att få övningsköra fordon i kategori D1E: körkort i kategori B.

    Hur du tar D1E.

  • DE

    Ålder 24 år.
    Körkortstillståndsansökan får göras när eleven fyllt 23 år. Därefter kan den praktiska utbildningen för körkortskategorin påbörjas.
    Kunskapskrav för att få övningsköra fordon i kategori DE: körkort i kategori B.

    Hur du tar DE.